Årets bussutflykt 2016

Årets bussutflykt med Törnevalla Hembygdsförening 2016 tog oss till Östergötlands Bergslag, det vill säga de norra delarna av vårt landskap.
Redan vid avfärd från Törnevalla kyrka fick vi veta att det skulle bli en innehållsrik dag, och att vi nog skulle behöva hålla på en timme längre än ursprungligen planerat. Det visade sig bli sant…

01_buss_2016

Första stopp blev vid Vreta Klosters kyrka där vi bl. a. tittade på resterna av det gamla nunneklostret som funnits i anslutning till kyrkan. En modell visade hur det en gång sett ut.

02_buss_2016

03_buss_2016

Resan gick vidare förbi Stjärnorps slott. Slottet byggdes i mitten av 1600-talet, men förstördes helt av en brand 1789. Sedan dess har ruinen stått orörd, utsatt för väder och vind. Dock har man nu påbörjat ett flerårigt restaureringsarbete för att säkra upp de återstående delarna. Kanske kan vi i en framtid få njuta av olika evenemang i ruinen?

04_buss_2016

Bilden tagen genom bussrutan, därav lite konstiga reflexer.

 

Nästa viktiga anhalt på vår resa var Vånga Hembygdsgård som lovat hålla öppet speciellt för oss.
Där tog vi en fikapaus i strålande väder!
Hembygdsgården visade sig vara ett fantastiskt ställe med många gamla byggnader ditflyttade från trakterna omkring. I byggnaderna fanns en otrolig samling av saker och miljöer från förr. Redan där drog tiden iväg, och vi fick stressa iväg för att hinna i tid till lunchen.

05_buss_2016 06_buss_2016 07_buss_2016 08_buss_2016 09_buss_2016 10_buss_2016

På vägen mot Reijmyre passerade vi bland annat detta hus, uppfört av slagg, d v s en restprodukt från gamla tiders järnhantering. Den tidens återbruk.

11_buss_2016

Som vanligt lyckades vi hitta de minsta tänkbara skogsvägar där vi pressade fram vår buss till många sommarstugeägares stora förvåning.

Mitt i skogen passerade vi en gammal kolarkoja, kanske den enda som finns kvar? Intill såg vi en kolbotten efter en mila.

12_buss_2016 13_buss_2016

Skog och vatten – energi och råvara för att bedriva järnbruk – fanns det gott om i dessa trakter.

 

Så småningom kom vi till Reijmyre där vi stannade vid glasbruket. Intressant är att glasproduktion var något som kom igång efter att järnhanteringen blivit mindre lönsam och hyttorna efterhand lagts ned.

14_buss_2016 15_buss_2016

Här blev det lunch i Gästgiveriet.

16_buss_2016 17_buss_2016

Mycket gott att välja bland…

I bruksmiljön har det vuxit fram bland annat en smedja, butiker och glasmuseum.

18_buss_2016 19_buss_2016

Efter lunch och museibesök skulle vi ta oss vidare till resans mest intressanta mål, Häfla Hammarsmedja. Här mötte guiden Leif Sundeblad som berättade om smedjan och visade oss runt.

20_buss_2016

I en hammarsmedja förädlade man tackjärn till stångjärn, vilket gav betydligt bättre priser på marknaden. Den äldsta hammaren är från 1600-talet och kommer att lämnas intakt för kommande generationer att studera.

21_buss_2016

En lite nyare och kraftigare hammare har restaurerats enligt gammal förlaga, och kan nu köras för att demonstrera hur arbetet gick till. Dessvärre var den avstängd för säsongen vid vårt besök.

22_buss_2016

Tiden i Häfla gick fort, och vi fick därför ta den kortaste vägen tillbaka till Törnevalla för att hinna hem i tid. Vi tackar Sigge för utmärkt guidning!

23_buss_2016

 

//H E Johansson

Foto: H E Johansson och Olle Lundberg

 


Inlagt 2016-10-05


Höstens aktiviteter

Hej alla Hembygdsvänner !
Så  går då sommaren mot sitt slut, semestrar är över, skolorna börjar, skörden bärgas och vi ser en höst nalkas. För vår hembygdsförening inleddes sommaren 2016 den 10 maj med byvandring i Linghemsområdet med 40 deltagare. Det blev en intressant och trevlig vandring i vackert väder. Vi besökte Gällstad mellangård där Claes Gällerdahl tog emot, sedan Västergården där Hans Erik och Agne Johansson visade på en flygelbyggnad, som är det enda resterande. Vidare via Åkerbogården, Linghems stationssamhälle till Linghems gård där Carina och Margaretha Lingheimer guidade oss runt i gårdens byggnader inklusive ”Herrgården”. Medhavd fika intogs som avslutning i gröngräset i vacker kvällssol. Den 12 juni hade vi hemvändardag i samarbete med ÅMHF och kyrkan, en som vanligt uppskattad och trevlig dag vid kyrkan och församlingshemmet.  Nu drar hembygdsföreningens höstaktiviteter igång som vi hoppas att ni ska prioritera.

 
Den 3 sept kl 10 – 16 är det åter igen ”Landsbygdens dag” vid Lundby loge. De medlemmar som vill, kan i egen regi sätta upp ett stånd och sälja hantverk, prylar, grönsaker, blommor – ja vad ni vill. Ring i så fall ”Bernta” om plats mm, tfn 013–730 37.

 
Nästa hembygdsträff, lördagen 17 sept blir en bussresa till Östergötlands bergslag med ordf som guide. Bussen kommer kl 0930 till Törnevalla k:a för påstigning. Vår färd kommer att gå via Vreta kloster, Stjärnorp, Vånga (medhavd fika), Skärblacka, Kullersta, Norrköping, Näkna, Rodga till Rejmyre där vi äter lunch bestående av pannbiff m lök, rödvinssås, sallad, bröd och kaffe, pris 130:-/pers. Vi besöker också glashyttan.  Efter lunch färd till Hävla hammarsmedja, Regna, Hällesta och till gruvfältet kring Malmstorp och Gruvstugan, därefter hem (framme c:a 1600). (OBS att den 17 sept är en ändring i planeringen, vi hade gått ut med den 10 sept men det visade sig inte fungera). Anmälan omdeltagande till Laila Mårdh, tfn 0703-528600 eller lailamardh@gmail.com snarast och senast den 10 sept. Anmäl om specialkost önskas. Ta gärna med fikakorg. Var och en betalar lunchen på plats och föreningen står för kostnader för buss mm.

 

Den 11 oktober kl 19.00 är det sedvanlig hembygdsträff i Församlingshemmet med ett föredrag av fd polisen Hans Lundqvist med temat ”Trygghet, brott och straff i Linköping”. Ta med fika !

 
Nästa mailutskick kommer i november och reglerar julmötet den 6 december i Församlingshemmet i Törnevalla dit även icke medlemmar är välkomna.

 
Med vänliga hälsningar från styrelsen genom ordföranden.

 
Sigvard Hallendorff


Inlagt 2016-08-23


Byvandring i Linghemsområdet

Hembygdsföreningens byvandring i Linghemsområdet den 10 maj lockade många deltagare. Fyrtio personer samlades vid silon i den sköna försommarkvällen.

Bilden visar Linghem på 30-talet. Få samhällen torde ha genomgått en så omvälvande förändring sedan dess. Från att så sent som på 1950-60-talen fortfarande vara en bondby med ett antal jordbruksfastigheter till dagens täta förortsbebyggelse. Den som skrev texten till 30-talsbilden skulle nog häpna över den utveckling som blivit.

byvandring01

Linghems samhälle omgavs tidigare av å ena sidan Linghems Gård, och på andra sidan av tre Gällstad-gårdar. Namnet Gällstad (Hielgstadhum/Haelgestadh) finns omnämnt i skrifter sedan 1300-talet.
Den första Gällstadgården ”Röda Gällstad” ligger precis vid silon. Där har inte bedrivits något lantbruk på lång tid.

byvandring02

Vandringen gick därför först till Gällstad 1 (mellangården) där Claes Gällerdahl berättade att gården funnits i familjen i flera generationer sedan 1800-talet. Idag finns endast mangårdsbyggnaden (där Claes bor) och ett uthus kvar. All övrig mark är bebyggd med villor.

byvandring03

Därefter en kort tur över till Gällstad Västergård. Gården köptes 1944 av Erik Johansson (av Ernst Larsson för övrigt) som bedrev lantbruk där till sin död 1957. Sonen Agne drev gården vidare fram till 70-talet då marken togs över av kommunen. Idag finns endast en flygelbyggnad kvar av den gamla gårdsbebyggelsen. Flygelbyggnaden är moderniserad för att smälta in i den omkringliggande villabebyggelsen. Bilden visar Gällstad Västergård på 60-talet.  I bildens överkant syns bl a Åkerbogården.

byvandring04

Gällstad Västergård gränsar i öst till Himna Östergård som ligger i Vårdsbergs församling. Denna gård, tillsammans med övriga Himna-gårdar har också bebyggts, och idag ligger det ”nya” Linghems centrum i Himna.

byvandring05

Vandringen gick vidare förbi Åkerbogården, vars historia var lite oklar, men huset lär ursprungligen ha byggts av en politisk organisation någon gång på 20-talet, för att så småningom tas över och drivas av Linghems Sportklubb.

 

Därefter kom vi till det ”Gamla” Linghems centrum med järnvägsstation och affär. Järnvägsstationen som för övrigt figurerade flitigt i TV-serien Hedebyborna, ”Hedeby Station”. Huset alldeles intill affären, Tellbo, beboddes förr av tidigare nämnde Ernst Larsson och hans hustru Olga f. Tell.
Vägen genom samhället heter idag Tellbovägen, men ännu på 50-talet var det Riksväg 1 genom Sverige!

byvandring06

Så till kvällens höjdpunkt, ett besök på Linghems Gård. Efter att säkert ha passerat under järnvägen kunde vi vandra några hundra meter längs ”gamla E4’an” till Linghems Gård. Vi hade blivit lovade en liten inblick i familjen Lingheimers historia som ägare av gården samt att få titta in i den enorma ladugårdsbyggnaden.

Vi togs emot av Carina och Margareta Lingheimer som nu bor på gården.

byvandring07

Ordförande Sigge berättade först om historien ännu längre tillbaka, om ”hemman” m.m. och fram till patron Anderssons dagar.

byvandring08

Därefter berättade Carina Lingheimer om hur Ivar Johansson från Misterhult köpte Linghems Gård 1942. Han tog sig strax därefter namnet Lingheimer.

Gården drevs vidare av en son med bl a svinuppfödning fram till 70-talet, men idag är marken utarrenderad och ladugården står tom.

Under besöket blev vi generöst erbjudna att få komma in i mangårdsbyggnaden och beskåda salongerna. Mycket intressant!

byvandring09

 

byvandring10

Vi fick även gå igenom den stora ladugården – påstås vara Sveriges längsta ladugårdsbyggnad – som dessvärre gapade tom förutom en del vinterförvarade husvagnar och båtar.

byvandring11

Tanken var att även besöka den s.k. Kungagraven på en äng i närheten, där enligt sägnen Lingur ligger begraven. Han tros vara ursprunget till ortsnamnet Linghem – men tiden rann iväg och vandringen avslutades i stället med fika i gröngräset på gårdsplanen. En perfekt avslutning på dagen!

byvandring12

byvandring13

Av Hans Erik Johansson

 


Inlagt 2016-06-01


Våren 2016

Hej alla Hembygdsvänner !
Vi är nu inne i vår hembygdsförenings sextonde verksamhetsår som inleddes med årsmöte den 17 februari, vilket 45 av föreningens 113 medlemmar hörsammade. Mötet beslutade bland annat omval av Sigvard Hallendorff och Börje Carlegrim samt nyval av Hans Erik Johansson, alla till 2018.  Efter årsmötet berättade Hans Palmlöf och visade bilder om Järnvägsepoken MÖJ (mellersta Östergötlands järnvägar). Under kafferasten bjöds på kaffe med hembakat bröd och lotteri med fina priser.
Härnäst har vi att se fram emot:

 

5 april (tisdag) – Hembygdsträff i Församlingshemmet kl 19 då Correns Carina Glenning berättar om sitt jobb med rubriken ”Carinas krumelurer”. Ta gärna med fika!

 

10 maj (tisdag) – ”Tema ute”, byvandring i Linghemsområdet. Samling och parkering sker kl 18 vid silon. Vi besöker platser och utbyter erfarenheter om Linghem i går och i dag. Ta med fika i ryggsäcken där också regnkläder bör finnas nerpackade.

 
12 juni – Hemvändardag som inleds med Gudstjänst i Törnevalla kyrka kl 11 och därefter ett blandat program i och utanför församlingshemmet och kyrkan. Som brukligt serveras kaffe m bröd, korv, lotteri och några programpunkter av hembygdsföreningen och ÅMHF. Hjälp till att sprida information om vår hemvändardag till vänner och bekanta som alla är mycket välkomna.

 

Hälsar styrelsen genom
Sigvard Hallendorff


Inlagt 2016-03-22Äldre inlägg
Nyare inlägg
Här möts gammalt och nytt, runstenar och spetsteknologi, mellan gamla Riksettan och motorvägen Linköping - Norrköping.


Linghems silo i sina glansdagar. Ca 1970.
Klicka på bilden för en nostalgitripp!
Foto Carin Wall.Hembygdsföreningens ordförande
Sigvard Hallendorff
Oppreva, 585 61 LINGHEM
013-741 21
E-post

Det är enkelt att bli medlem! Sätt in 50,- per person på föreningens Plusgirokonto 407 84 47-2.
Glöm inte att ange ditt namn!!
Meddela sedan namn, adress och gärna telefonnummer och e-postadress till vår kassör
Laila Mårdh
Reva Skogslyckan, 585 61 LINGHEM
013-740 28
E-post