Coronaläget

Hej alla Hembygdsvänner!


Vi har nu haft vårt styrelsemöte den 4 augusti och kan nu tyvärr konstatera att coronaläget inte har förändrats tillräckligt för att kunna genomföra vårt planerade program som vi hoppades på i förra utskicket från 5 maj! Vi hade ju vårt årsmöte i februari men sedan tog det stopp och så måste det förbli tills vidare. Om ingen stor förändring sker beträffande Coronapandemin måste vi tyvärr avvakta till nästa år med vår förenings verksamhet. Kanske bli vårt nästa möte årsmötet 2021 och därefter enligt vårt program för 2020.


Vår förhoppning är att vi alla fortsatt sköter oss på bästa sätt så att INGEN av våra medlemmar råkar ut för Coronaeländet och att vårt föreningsliv åter får blomstra under nästa år och allt framgent!

Nästa info kommer omkring 20 november då vi kanske vet mer om förutsättningarna inför 2021?Hälsar styrelsen genom
Sigvard Hallendorff


(Styrelsen hoppas att alla vill fortsätta att vara medlemmar? Årsavgiften = 75:-/person )


Inlagt 2020-08-17


Berättarafton – inställt!

OBS! med hänsyn till det allvarliga Coronaläget och den stora smittorisken stryker vi denna programpunkt tills vidare.

Beträffande nästa träff den 12 maj, som är byvandring avvaktar vi och återkommer med en senare kallelse när förhoppningsvis läget har förändrats till det bättre. I annat fall får vi hoppas på höstens verksamhet med Landsbygdens dag den 29 aug i Lundby loge, bussresan den 11 september och hembygdsträffen den 6 oktober.


Välkomna på berättarafton tisdagen den 7:e april klocka 19.00 i församlingshemmet.

Det blir ”minnen från Åkerbo” (bilder mm). Ta gärna med egna bilder! Med bl a Agne Nilsson.

Ta med fika!


Inlagt 2020-03-05


Kallelse till årsmöte 2020

Välkomna till hembygdsträff och årsmöte i Törnevalla hembygdsförening, tisdagen den 11 februari kl 1900 i Törnevalla församlingshem, till vilket medlemmarna härmed kallas. Agenda för årsmötet följer § 4 i våra stadgar och här finns verksamhetsberättelsen för 2019. Under kvällen serveras ”bjudkaffe”. Vi kommer även att ha ett lotteri med fina priser.
Efter årsmötet lyssnar vi till ett föredrag av Göran Dahmén med rubriken Brännvinsupploppet år 1800 mm.

Medlemsavgiften för 2020 – 75 kr/person betalas in på pg 4078447-2 . Kom ihåg att skriva avsändare.
Preliminär verksamhetsplan, datum mm för 2020. Detaljer i programmet kommer efter hand.

(Skriv in datum i era almanackor redan nu!)

För styrelsen
Sigvard Hallendorff


Inlagt 2020-01-21


God Jul och Gott Nytt år 2020

Tack för i år önskar styrelsen. Jag bidrar med några flygbilder över Törnevalla och Linghem från den 27:e oktober i år och önskar också God Jul och Gott nytt 2020.

Hälsningar Hugo (ansvarig för hemsidan)


Inlagt 2019-12-21Äldre inlägg
Nyare inlägg
Här möts gammalt och nytt, runstenar och spetsteknologi, mellan gamla Riksettan och motorvägen Linköping - Norrköping.


Linghems silo i sina glansdagar. Ca 1970.
Foto Carin Wall.