Hembygdsträffar

Julmöten

Julmöte 2016

Julmöte 2012

Julmöte 2009

Julmöte 2008

Julmöte 2007

Julmöte 2006

Julmöte 2005

Årsmöten

Årsmöte 2013

Årsmöte 2010

Årsmöte 2009

Årsmöte 2008

Årsmöte 2007

Årsmöte 2006

Övriga träffar

2010-09-18 Landsbygdens dag

2009-09-12 Resa till Kisa

2009-06-07 Bygdedag Törnevalla

2008-10-11 Resa till Pålsboda och Ljusfallshammar tillsammans med Åkerbo Maskinhistoriska förening

2008-10-06 Medlemsträff föredrag om fornminnen i Hallstra och gamla filmer från Linköping

2008-09-19 Månadsmöte i Lundby Loge Östra Skrukeby, Törnevalla Hembygdsförening tillsammans med Åkerbo Maskinhistoriska Förening bjöd in Linghems Pensionärsförening Plogen

2008-09-06 Resa till Kornettgården i Klockrike

2008-06-18 Byvandring i Överby

2008-06-01 Bygdedag i Törnevalla

2008-05-19 Resa till Askeby Kloster

2008-05-03 Hemlig resa till Åsle Tå och Stenstorp i Västergötland

2008-04-07 Medlemsträff föredrag om orts- och gårdsnamn i vår bygd

2007-10-01 Medlemsträff föredrag om Törnevalla kyrkby

2007-09-01 Resa till Tåkern och Omberg

2007-08-26 Deltagande på Gistad Markand

2007-06-18 Byvandring i Skackelstad

2007-06-03 Bygdedag i Törnevalla

2007-05-21 Utflykt till Gamla Linköping

2007-04-02 Medlemsträff föredrag om Linnés lärjunge Fredrik Hasselqvist född i Törnevalla år 1722

2006-10-30 Medlemsträff  besök av landshövding Björn Eriksson

2006-09-09 Resa till Wist hembygdsförening och Fornhemmet i Bjärka Säby

2006-06-19 Byvandring i Smedby

2006-06-11 Bygdedag i Törnevalla