Byar

Byar i Törnevalla socken enligt SOFI, Språk- och folkminnesinstitutet, Ortnamnsregistret:

 

Bjärby
Bölingstomta
Gåselöt
Gällstad
Gärstad
Hallstra
Herrbeta
Kumla
Linghem
Manstorp
Reva
Skackelstad
Skavestad
Skäggestad
Stratomta
Tärnestad
Ullälva
Älvestad
Överby