Kallelse till Årsmöte 2022

Hej alla Hembygdsvänner !


I vårt senaste infoblad den 17 januari 2022 bestämde vi att avvakta med vår verksamhet till våren -22 med hänsyn till de nya restriktionerna kring Coronapandemin. Årsmöte senast i maj enligt våra stadgar och därefter program för resten av året, kanske med en byvandring, bussresa och något möte i oktober och december.


Styrelsen har nu haft möte och beslutat om årsmöte den 26 april kl 1900 i församlingshemmet till vilket ni härmed är kallade. Efter årsmötet lyssnar vi till föredrag av Göran Dahmén, lotterier och ”bjudkaffe” serveras.

14 juni kl 1800 blir nästa hembygdsträff som är en byvandring i Älvestadsområdet (se programutkastet). Samling bakom sågen vid det övergivna vita huset.

Medlemsavgiften för 2022, 75 kr/person betalas in på pg 4078447-2, glöm ej avsändare. OBS ni som får detta utskick med E-post får inget inbetalningskort per post. Ni som betalat för 2021 behöver ej betala för 2022.

Nästa uppdatering kommer i augusti och avser bussutflykt i september och berättarafton i oktober

Hälsar styrelsen genom
Sigvard Hallendorff


Inlagt 2022-04-14


Uppdatering 2022

I höstuppdateringen fastslog vi att vi fortsatt skulle avvakta med vår verksamhet till senare på hösten, kanske med en byvandring, bussresa och något möte i oktober och december. Detta kunde inte bli av med hänsyn till restriktionerna kring Coronapandemin.


Detta gjorde att vi beslöt att glömma 2021 helt och hållet för att komma igång igen 2022 med årsmöte i februari och därefter med traditionsenligt program resten av året.


Så kom då 2022 och följetongen om smittspridning fortsätter lavinartat med nya restriktioner som gör att vi åter igen skjuter fram vår verksamhet.Vi hade planerat styrelsemöte i januari och årsmöte i februari med efterföljande program för resten av året. Nu tvingas vi avvakta igen, årsmöte kan vi ha senast i maj enl stadgarna. Vi hoppas att det ska fungera, håll ut så får vi hoppas att vi kan komma igång igen.
Nästa infoblad som också blir kallelse till årsmötet bifogat med program för resten av året. Tills dess, var rädda om er!


Hälsar styrelsen genom
Sigvard Hallendorff


Inlagt 2022-01-18


God Jul och Gott Nytt år 2022

Vi önska Er alla En God Jul och hoppas på Ett Gott Nytt År.

/Styrelsen


Inlagt 2021-12-22


Höstuppdatering

Hej alla Hembygdsvänner !


Den 25 januari 2021 konstaterade vi att vi fortsatt skulle följa Coronapandemins följder och att vi skulle avvakta med vår verksamhet till senare i höst 2021, kanske med en byvandring, bussresa och något möte i oktober och december. Nu är vi där och kan konstera att pandemiläget visserligen har förändrats positivt, men inte bara till det bättre utan även hotfullt sämre med nya virusvarianter som vaccinationerna inte har samma effekt på. Trots detta har många föreningar följt gällande restriktioner och kommit igång med hembygdsträffar mm.

Vår styrelse har dock beslutat att glömma 2021 helt och hållet och komma igång igen 2022 med årsmöte i februari och därefter med traditionsenligt program resten av året.
Alla medlemmar som har betalat medlemsavgift för året 2021 behöver därmed inte betala för år 2022.

Nästa infoblad som också blir kallelse till årsmötet i februari kommer efter styrelsemötet i januari 2022. Tills dess, var rädda om er!

Hälsar styrelsen genom
Sigvard Hallendorff


Inlagt 2021-09-15Äldre inlägg
Här möts gammalt och nytt, runstenar och spetsteknologi, mellan gamla Riksettan och motorvägen Linköping - Norrköping.


Linghems silo i sina glansdagar. Ca 1970.
Foto Carin Wall.