2011-01-24

Föreningen


Visst vill du bli medlem i Törnevalla hembygdsförening!

Det är enkelt! Sätt in 50,- per person på föreningens Plusgirokonto 407 84 47-2.
Glöm inte att ange ditt namn!!
Meddela sedan namn, adress och gärna telefonnummer och e-postadress till vår kassör
Laila Mårdh
Reva Skogslyckan, 585 61 LINGHEM
013-740 28
E-post

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bakgrund

Törnevalla hembygdsförening bildades på ett stormöte den 20 september 1999 i Församlingshemmet i Törnevalla.

Törnevalla Hembygdsförening uppstod av två olika verksamheter, en dokumentationsgrupp som var aktiv i slutet på 1980-talet och Törnevalla Landsbygdsgrupp i mitten av 1990-talet.
Deltagare från de båda grupperna möttes och utsåg en interimstyrelse den 26 april 1999. Till ordförande valdes Sigvard Hallendorff, Oppreva.
Det första ordinarie årsmötet hölls den 15 maj 2000.
Föreningens aktiviteter genomförs med stöd av Kultur- och fritidsnämnden i Linköping och i samarbete med Studiefrämjandet Östergötland.Verksamhetsberättelsen för 2010 kan du läsa här.
Och verksamhetsplanen för 2011 finns här.

Landsbygdens dag anordnades i samarbete med bl.a. Åkerbo Maskinhistoriska Förening 2010-09-18.
Rapport från Årsmötet 2010 och styrelsen.
Verksamhetsberättelsen för 2009 kan du läsa här.
Och verksamhetsplanen för 2010 finns här.

Julmötet den 7 december 2009.

Utflykt till Kisa den 12 september.

Bygdedagen 2009.

Årsmötet i församlingshemmet den 2 februari 2009. Styrelsens sammansättning. Verksamhetsberättelsen för 2008 och verksamhetsplanen för 2009.

Bygdedagen 2009.

Julmötet 2008 i församlingsgården Linghem.

Den 11 oktober 2008 gjorde vi en resa tillsammans med Åkerbo Maskinhistoriska förening.

Den 6 oktober 2008 hade vi träff i församlingshemmet.

Tillsammans med Åkerbo Maskinhistoriska förening bjöd vi in Linghems pensionärsförening Plogen till månadsmöte i Lunby Loge i Östra Skrukeby den 19 september 2008.

Den 6 september 2008 besökte vi Kornettgården i Klockrike.

Den 18 juni 2008 hade vi en byvandring i Överby.

Den 1 juni 2008 hade vi Bygdedag!

Den 19 maj 2008 besökte vi Askeby kloster.

Vår hemliga resa skedde den 3 maj 2008. Den blev mycket lyckad och arrangörerna, Bernta från Åkerbo Maskinhistoriska Förening och vår egen Barbro, fick mycket beröm och önskemål framfördes om "mera sån't här!"

Den 7 april 2008 hade vi hembygdsträff.

årsmötet 4 februari 2008 presenterades verksamhetsplanen för 2008 och verksamhetsberättelsen för 2007.
Styrelsen för 2008.


Verksamhetsplanen för 2007 finns här!

julträffen den 3 december 2007 hade vi förmånen att få lyssna till Johan Birath från Boxholm.

hembygdsträffen den 1 oktober lärde vi oss mycket om kyrkbyn och dess byggnader.

Den 1 september gjorde vi en utflykt till Tåkern och Omberg.

Den 26 augusti var vår förening representerad på Gistad marknad.

Den 18 juni 2007 hade vi en BYVANDRING i Skackelstad!

Den 3 juni 2007 hade vi Bygdedag!

Måndag den 21 maj 2007 besökte vi ett regnigt Gamla Linköping.

Vår 36:e hembygdsträff den 2 april 2007 tillägnades Linnés lärjunge Fredrik Hasselqvist som föddes i Törnevalla 1722!

Årsmötet 2007 hölls i församlingshemmet den 5 februari. Du kan läsa ett sammandrag av föredraget ”Historiska kartor och markanvändning ur ett naturvårdsperspektiv”. Och verksamhetsberättelsen för år 2006 hittar du här!

Läs om vår 34:e hembygdsträff den 4 december 2006!

Planerna för verksamheten 2007 kan du läsa och skriva ut här!

Den 30 oktober 2006 besökte landshövding Björn Eriksson Törnevalla.
Läs mera!

Den 9 september 2006 besökte vi Wist hembygdsförening och Fornhemmet i Bjärka Säby. Läs mera!

Den 11 juni 2006 var det BYGDEDAG i Törnevalla!

Och den 19 juni hade vi en BYVANDRING i Smedby!


Årsmötet 2006 hölls i församlingshemmet den 6 februari.
Planerna för verksamheten 2006 kan du läsa och skriva ut här!


Se bilder från hembygdsträffen den 5 december 2005! Läs ett sammandrag av det som presenterades på träffen av Annika Toll från Länsstyrelsen!


Här kommer mer information om föreningen så snart styrelsen meddelat webmaster vad som skall stå!:-)Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan