2008-02-13STYRELSEN 2008

Ordförande   Sigvard Hallendorff t 10
Sekreterare   Siv Johansson t 10
Kassör           Laila Mårdh t 09
Ledamot       Yvonne Cronemyr t 09
Ledamot       Barbro Sandell t 10
Suppleant     Lennart Torstensson t 09
Suppleant     Maj-Britt Lundblad t 09


Revisor       Arne Blomberg
Revisor        Gunnar Hemmingsson
Suppleant   Veine Cronemyr

Valberedning
Bengt Karlsson och Håkan Andersson

Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan