STYRELSEN 2010

Ordförande Sigvard Hallendorff t 12
Sekreterare Siv Johansson t 12
Kassör Laila Mårdh t 11
Ledamot Yvonne Cronemyr t 11
Ledamot Maj-Britt Lundblad t 11
Suppleant Lennart Torstensson t 11
Suppleant Börje Carlegrim t 12

Revisor Arne Blomberg
Revisor Gunnar Hemmingsson
Suppleant Veine Cronemyr

Valberedning
Bengt Karlsson och Håkan Andersson