2009-12-31

Ordföranden vill önska alla medlemmar i hembygdsföreningen ett
GOTT NYTT HEMBYGDSÅR
med några bilder från julmötet den 7 december.
Foto Laila Mårdh.

Under rubriken "Kom loss med oss" underhöll sång- och musikgruppen TOMBOLA 47 medlemmar och andra inbjudna på ett livfullt sätt med musik från olika hörn av jordklotet.

I samband med julkaffet med tillhörande hembakat bröd fortsatte sedan underhållningen med allsång och andra glada tillrop.Sångförmågan, samstämmigheten och entusiasmen var imponerande.Traditionsenligt ingick också i kvällens progra lotterier med många fina priser.

Nästa hembygdsträff, som är årsmötet är den 8 februari - missa inte den, kallelse med program kommer v 03

Tillbaka till välkomstsidan