2008-01-09


Byvandring  med Törnevalla hembygdsförening.
Måndag den 18 juni 2007


Vi träffades kl 18 vid församlingshemmet Törnevalla. Först tittade vi på kartor över Skackelstad och Tärnestads ägor, hur det är uppdelat i dag och hur det såg ut innan gårdar flyttades ut i och med det laga skiftet som ägde rum i denna by 1864.
Vi var en stor skara, c:a 25 personer som med hjälp av stavar och käppar tog oss runt på den långa vandringen.
De som kommer ihåg Walls affär och gamla Törnevalla skola, lärarbostaden som i dag bebos av Arne & Carin Blomberg, vaktmästarbostaden där Alva & Sven Ståhl bodde, minns säkert Alva som var bespisningstant i skolan. Sven var kyrkvaktmästare i Törnevalla kyrka i 31 år. Dom husen tillhör också Skackelstad.


Vi gick från församlingshemmet till Bengt Johanssons gård i Skackelstad. Det var Bengts pappa och mamma, Elmer och Marianne, som köpte gården 1961. Familjen bodde tidigare i Skylltorp där Elmer är född.

Vi gick vidare mot huset där Nils Johansson från Skylltorp bodde en gång i tiden. Det var därifrån som husen flyttades ut ifrån när det var laga skifte 1864

Vandrade vidare mot Solskina och genom skogen till Tärnstad.
Nu var det dags att med en fika paus med vår medhavde matsäckFramme vid Tärnestad berättade Lisa Larsson hur det var när Stig och hon flyttade in på gården 1950. Det fanns mycket som behövdes göras på gården, man fick börja med att renovera ladugården, med tiden byggdes också ett nytt boningshus.
De fick 16 barn tillsammans,det finns idag många barnbarn och barnbarnsbarn.
Stig kom från Vårdnäs och Lisa från Hjorted i Småland. Stig är i dag död och Lisa har flyttat till Linghem, en son bor nu i huset i Tärnestad.Nästa gård, kallad Krongården, ägs av Ingemar och Else-Clara Lööw. De har köpt gården av Ingemars föräldrar David och Elsa som köpte gården av sin dåvarande svärfars sterbhus 1938.
På gården bor också dottern Anna-Carin med make Mats Strand och 2 barnbarn.

Vi vandrade vidare tillbaka till församlingshemmet där vi hade våra bilar parkerade.
Där vi skildes åt efter en trevlig kväll tillsammans. Vi hade tur med vädret, denna gång klarade vi oss utan regn……….

Genom Barbro Sandell

Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan